Om kystlaget

Hortenstangen Kystlag er en lokalforening av Forbundet Kysten, Hortenstangen skal være et forum for alle Kysten-medlemmer i nordre Vestfold,
Lag, foreninger og enkeltpersoner skal være våre samarbeidspartnere.

Vår hovedmålsetting er å danne et kystkultursenter som kan være et samlingssted for våre medlemmer og et samlingspunkt for alle som har interesse for kystkultur i området.

Vi ønsker også samarbeid med andre organisasjoner som har interesse for kystkultur.

I det følgende listes opp eksempler på kystkultur som er spesifikk for Hortenstangen Kystlag. Listen er ikke ment å være uttømmende, men skal være i stadig utvikling og tenkes som en idébank for utvikling av aktiviteter:

 • Øyene og byggene rundt indre havn
 • Lokalhistorie
 • Fiske
 • Snekkeaktiviteter
 • Roing
 • Båtmotorer
 • Friluftsliv ved kysten
 • Skipsbygging
 • Marinen
 • Saltkoking
 • Mattradisjoner
 • Drikketradisjoner
 • Seiling