Utleie av lokaler

Prisliste for utleie Hortenstangen Kystlag 2024

Medlemmer

Dag/kveld kr 500,-

Ikke medlemmer

Kveld fra kl. 16.00 kr. 1000,-

Hele dagen kr 1500,-

Firmaer/lag/foreninger

Kveld fra kl. 16.00 kr. 1500,-

Hele dagen kr. 2000,-

Tillegg: Klargjøring og vask av lokalet og tømming av avfall i etterkant:

kr. 450,-

Bruk av ved: kr. 350,- pr. gang

Leietaker rydder lokalet og setter på oppvaskmaskin

For reservasjon, kontakt Aud Gjessing tlf.nr. 938 22 025 eller Helge Grandahl tlf.nr 922 35 68