Utlån båter

Kystlaget har tre robåter av typen strandebarmere. Dette er båter bygget i Strandebarm i Hardanger, og alle våre båter er bygget ved Småbåtverkstaden , som er en del av Hardanger Fartøyvernsenteret.

Båtene er bygget i 2003 og 2004, men har fått røff behandling tidligere og har derfor hatt behov for omfattende reparasjoner og vedlikehold.

To av robåtene er satt i stand og kan brukes til turer i nærområdet. Disse kan leies av medlemmer og andre interesserte.

Nærmere info om priser og prosedyrer for utleie kommer når båtene er på vannet, forhåpentlligvis ultimo april/primo mai.