Under overflaten

Hortenstangen Kystlag ligger i vannkanten ved Indre Havn . Sjøen er vårt nærmiljø.
Nærmiljøen under overflaten har over lang tid vært glemt og Oslofjorden sliter.
Prosjekt «Ren Indre Havn» et samarbeid og spleiselag mellom staten ved Miljødirektoratet ,Forsvarsbygg, Horten Industripark Rapporter og status om finner du på kommunens nettsted .

Bilden viser ålegressanemone (vokser bare på ålegress) og ålegress tatt utenfor badehuset 2023 , et håp om bedring.