Kystlagets styre:

Leder og kassererHelge Arvid Grandahl
NestlederAud Kristin Gjessing
StyremedlemTerje Tømmerstigen
Anne Britt Halvorsen
Tore Bjørnstad
Jan Brønnich