STYREMØTE 7.januar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE

Hortenstangen kystlag

www.hortenstangen.no

co Terje Tømmerstigen

tlf: 95 15 26 09

 

 

 

Referat fra styremøte tirsdag 07.01.2013

 

Til stede: Geir Gartmann, Harald Olsen, Ole Håkon Røsland, Ove Sunde, Terje Tømmerstigen, Jan Brønnich.

Forfall: Ingolf Ibenhard Benjaminsen

 

Flere medlemmer som ikke var styremedlemmer var til stede. Styret vedtok at de fikk delta på styremøtet med talerett.

 

Saker:

Orientering om økonomien.

Innkjøp av redningsflåte

Innkjøp av båndsag og avsug.

Innkjøp av drill og diverse verktøy

eventuelt. Reguleringssaken
tiggerunden til Harald

 

sak 1: Orientering om økonomien
Vi har hatt to store inntekter i det siste: ca 30.000 i inntekt fra kystledshytta og ca 22.000 fra grasrotandelen. Inkludert tidligere oppsparte midler har vi ca 100.000 hvorav 30.000 skal settes av til kystledshytta.

.

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering.

 

sak 2: Innkjøp av redningsflåte.

Geir Tømmerstigen tilbyr 8-mannsflåte og krybbe for 10.000,- kroner. Forslag: Vi kjøper.

 

Vedtak: Forslaget vedtatt.

 

sak 3: Innkjøp av båndsag og avsug.

Tilbud fra Emagenturer: Sag, BS 350 kr 6700,-, Sponavsug: BDC 85: 2100,-, Hjulsett: ca 500,-. Forslag: Vi kjøper.

 

Vedtak: Forslaget vedtatt.

 

sak 4: Innkjøp av drill og diverse verktøy.

Forslag: Vi kjøper Ni Mh- batteridrill med to batterier. I tillegg trenger vi pipenøkkelsett, hammer, sager, skrutrekkere, avbiter… 

 

Vedtak: Terje kjøper drill, Ole kjøper resten.

 

Sak 5: eventuelt.

a) Svenn sjekker om det kan finnes et spill som kan brukes på Liljen til å trekke opp anker med.

b) Litt om reguleringssaken: Vi viser til tildligere utsendt epost med høringsuttalelse. Fristen for innsending 4.januar ble overholdt.
Hovedpunktene er: Kystlaget må komme tydeligere fram i planen. Grønn stripe langs kysten må opprettholdes. Båthavna må flyttes vestover. Lokale foreninger er dårlig ivaretatt. Kystlaget ønsker ikke å være en båthavn.
Geir foreslår at vi blir mer aktive i lokalpressa. Ta kontakt med de andre foreningene. Vi er med i gruppe for å danne et infrastrukturselskap. Vi har ikke hørt noe fra dem. Geir tar kontakt med Hans Tangen.

c) Harald: Brakkene på Langgrunn skal fjernes. Vi er tilbudt materialene som brakkene står på ved å fjerne det. Det er mye 4 toms 4. Det må fjernes før 31.03.13. Det er snakk om ca 160 m materialer. Alt trykkimregnert. Harald tilbyr å lagre materialene på egen tomt. Vi tar en befaring torsdag 10.01 og avgjør hva vi gjør etter befaringa.

Harald: Har en samtale om et aggregat på ØSD.

Harald: Har også en samtale med Vingmed Sound  om grunnmaterialer.

Jan: Bruk av båthuset. Hittil har huset blitt brukt til lagerlokale over en tid. Vi må få mer rullering av det som skjer i huset. Etter en runde blant medlemmene ble vi enige om at båthuset skal tas i bruk i løpet av våren. Ole flytter ut båten sin før 1.april.

Harald: Foreslår å lage hems over båtverkstedet. Ingen hadde innvendinger.

 

 

Vedtak: Sakene tas til etterretning.

 

 

 

 

Terje Tømmerstigen

referent