Sosiale aktiviteter

Hortenstangen kystlag skal være en sosial og hyggelig plass og være. I tillegg til trivsel i våre aktiviteter med båter , motorer , vedlikehold av lagets bygg og områder arrangeres ulike sosiale arrangementer.

Bilder fra siste arrangement «Fra klippfisk til bacalao»