LILJEN ER SOLGT

LILJEN ER SOLGT

«LILJEN» ble i april solgt til brødrene de Vreught. Det ble etter hvert en krevende jobb å holde skøyta i stand, og etter styrebehandling og i forståelse med Holmestrand Kommune, ble båten solgt til de to brødrene. De holder til ombord i «NARWAL», og «LILJEN» ligger for tiden trygt fortøyd ved samme piren.