Fisketur for første gang

FISKETUR FOR FØRSTE GANG

Voksenopplæringens Roy Didrik Nilsen, som også er medlem i Hortenstangen Kystlag, har gjort en fin innsats for å gjøre hverdagen lysere for asylsøkere i Horten kommune. Flere ganger har han tatt med elever på tur i lagets travalje og introdusert dem for for fisketradisjoner og friluftsaktiviteter i våre vakre omgivelser.

 

Fiskelykken prøves!                                                                                        (Foto: Roy Didrik )

 

Hva har vi her … ?                    (Foto: Roy Didrik )

Sløyer fisk for første gang, under Stein Nilsen kyndige veiledning                                             (Foto: Roy Didrik )

 

Roy Didrik med stødig hånd om roret                                                                                  ( Foto: Stein Nilsen )

 

 Her gjelder det om å samarbeide …                                                                              (Foto: Roy Didrik)