REPARASJON AV TRESNEKKER

REPARASJON AV TRESNEKKER

Vinteren 2011/12 sto to tresnekker i kystlagets verksted. Begge skulle få ny kjøl og kjølbord. Mange timer gjennom vinteren gikk med til å få ferdig den første snekka, Der ble skiftet kjøl og kjølbord, klinket med kobbersøm og oljet og malt etter alle kunstens regler.

Arbeidet med den siste snekka, som Kystlaget eier, har tatt lenger tid enn planlagt, og mye arbeid gjenstår ennå før den kan kjenne vått element mot kjølen.

Knut og Svenn gjør fra tid til annen en innstas for å fullføre prosjektet, og nye hender er velkomne til å ta i et tak!

Knut mekker kjøl våren 2015..

 

 

 

Knut i gang med kjølemnet vinteren 2011                                                                                     (Foto: ibenhard)

 Fin, gammel årgang! Snekka til Knut klar for overhaling. Kystlagssnekka i bakgrunnen   (Foto: ibenhard)

 

Ny kjøl på plass ….                                                                              (Foto: ibenhard)              

 

Nymalt og klar til avgang                                                                      (FOTO: ibenhard) 

Mange skippere med ulik kurs, men ut kom den…..                                                           (Foto: ibenhard)

Alex, Knut og Viggo puster lettet ut                                                                      (Foto: ibenhard)

Så venter jeg bare på skyss til sjøen….                                                                               (Foto: ibenhard)

I slutten av mai kunne Knut igjen sette sin velbrukte og godt vedlikeholdte snekke på fjorden..

Arbeidet på snekke nummer to ble mer omfattende enn først regnet med. Den trenger høsten og vinteren før den igjen kan kjenne vann under sin nye kjøl, som for øvrig er saget ut av ei kjempeeik på Sølvkrona av Ole Håkon Røsland og medhjelpere.

 Bjørn i aksjon på eika ved Sølvkrona                                                      (Foto: Ole Håkon)

Kjølemnet på vinterføre med Harald,Ove, Ole Håkon og Alex                                       (Foto: Bjørn)

Ole Håkon i fint driv                                        (Foto : ibenhard)                                                                                                  

Harald og Ibenhard funderer over kjølen                                                                       (Foto: Knut)

Gammel og ny kjøl                                                                                                   (Foto: ibenhard)

Harald med finjustering av baugprofil                                                                           (Foto: ibenhard)