Overhaling av M/K Liljen

 

FRA PROSJEKT TIL FLYTENDE STOLTHET

Sommeren 2011 ble «LILJEN» landsatt på H.I.P. og gjennomgikk omfattende vedlikehold. Ved landsettingen «slapp» flere av kjølboltene, noe som skapte bekymring blant lagets medlemmer. Vi måtte sette inn 8 nye bolter, et krevende arbeid som gikk meget bra! Skroget ble skrapt, «farmet», mønjet og malt under vannlinjen, skrapt og oljet over. Franske treskruer ble satt inn som ekstra forsikring i noen av spantene. Utskifting av dårlig treverk ble også foretatt, og deler av dekket ble skrapt og oljet. Skansekledning, overbygning og styrehus ble malt og lakket. Deler av elektrisk anlegg ble lagt på nytt, og maskinen fikk nødvendig ettersyn.

 

På vei opp….      

                            

 

Svenn i aksjon

 

Harald med skrape..

 

Det var en gang en kjølbolt

 

Nye bolter på plass

 

Knut med varmepistol

 

Morten lenser kjølvann 

Ove i maskinrommet

 

Liljen og Ibenhard                                   

 

På vei hjem til Kystlagsbrygga!  

 

Etter flere uker på land kunne den gamle Damen igjen settes ut i sitt rette element, til stor glede for dugnadsgjengen som stolt kunne konstatere at hun fløt ……… som en svane!

Alle foto: ibenhard (Unntatt «Liljen og Ibenhard» som er tatt av Knut Eriksen)