Om Kystlaget

VELKOMMEN TIL HORTENSTANGEN KYSTLAG

logo1

Vi er et lokallag i Forbundet KYSTEN og skal være et forum for alle Kysten-medlemmer i nordre Vestfold, dvs nord for Tønsberg. Lag, foreninger og enkeltpersoner skal være våre samarbeidspartnere.

Hortenstangen Kystlags hovedmålsetting er å danne et kystkultursenter som kan være et samlingssted for medlemmene og et samlingspunkt for alle som har interesse for kystkultur i området.

Vi ønsker også samarbeid med andre organisasjoner som har interesse for kystkultur.

I det følgende listes opp eksempler på kystkultur som er spesifikk for Hortenstangen Kystlag. Listen er ikke ment å være uttømmende, men skal være i stadig utvikling og tenkes som en idébank for utvikling av aktiviteter:

 

 • Øyene og byggene rundt indre havn
 • Lokalhistorie i området
 • Fiske, krabber, fjordfiske, særlig med gimse
 • Snekkeaktiviteter
 • Roing, inkludert roklubbaktiviteter
 • Båtmotorer, også spesielt tilknyttet Verven
 • Friluftsliv ved kysten
 • Ferjetrafikk
 • Skipsbygging
 • Marinen
 • Øyene i området nord for Tønsberg begrenset av Vestfolds fylkesgrense
 • Saltkoking
 • Mattradisjoner fra området
 • Drikketradisjoner
 • Seiling