Kystledshytta på Løvøya

HYTTA VED LØVØYSUND

Denne hytta eies av Horten kommune. Hortenstangen Kystlag er ansvarlig for driften og får deler av inntektene til drift av

Kystlaget.  Hytta kan leies i sommersesongen april til oktober, høysesong i fellesferien.  


                                                                                                                                                                                     

Båten som skal være tilgjengelig på hytta, er det kystlaget som har ansvaret for å vedlikeholde. (Foto: ibenhard)

For å lette «trykket» mot uteområdet rundt hytta, har laget nå murt opp en liten «utegrill» i strandkanten til fritt bruk for fiskere og turgåere.

En tydelig fornøyd Knut ved nymurt «grillgrue»                                                                             Foto: ibenhard

 

Les mer om hytta og booking her: www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden/hytteinfo?displaypage=TRUE&element_id=20205&p_hy_id=203