Et samlingssted for lokal kystkultur ....

HYTTA VED LØVØYSUND

Denne hytta eies av Horten kommune. Hortenstangen Kystlag er ansvarlig for driften og får deler av inntektene til drift av

Kystlaget.  Hytta kan leies i sommersesongen april til oktober, høysesong i fellesferien.  

                                                                                                                                                                                     

Båten som skal være tilgjengelig på hytta, er det kystlaget som har ansvaret for å vedlikeholde. (Foto: ibenhard)

For å lette "trykket" mot uteområdet rundt hytta, har laget nå murt opp en liten "utegrill" i strandkanten til fritt bruk for fiskere og turgåere.

En tydelig fornøyd Knut ved nymurt "grillgrue"                                                                             Foto: ibenhard

 

Les mer om hytta og booking her: www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden/hytteinfo?displaypage=TRUE&element_id=20205&p_hy_id=203

 

Hortenstangen Kystlag

2005 © 2023

Med alle rettigheter

X

Right Click

No right click