Kystlagsbrygga

svendsenbrygga-tegning-av-a

Slik så tegner Anders Kaardahl for seg at området ved Kystlagsbrygga ville se ut ferdig utbygget.