KYSTLAGET OG DNT HORTEN

KYSTLAGET OG DNT HORTEN 

DSC08459.JPG

Hortenstangen Kystlag og DNT Hortens Kajakkgruppe har inngått samarbeid om felles bruk av Kystlagets lokaler og område

 SAMARBEIDSAVTALE mellom Hortenstangen Kystlag 

og DNT Horten

 

Det inngås med dette en samarbeidsavtale mellom Hortenstangen Kystlag og DNT Horten for å fremme vannbasert turaktivitet.

DNT Horten har en egen kajakk- gruppe, og det vil være naturlig at denne gruppen har sin base nær brukerstedet. Hortenstangen Kystlag og DNT Horten er enige om at en samarbeidsavtale om bruk av området til Kystlaget på indre havn vil være formålstjenlig for begge parter.

DNT Horten betaler kr …… pr år som dekker leie og bruk av området, inkl fasiliteter i forbindelse med DNT Horten Kajakk sine arrangementer. Planlagte arrangementer (års- og månedsplan) planlegges i samarbeid med Kystlaget.

Kystlaget legger til rette for oppbevaring (lagring) av kajakker for medlemmer av DNT Horten Kajakk. Kystlaget sørger for oppbevaringsavtale mot hver enkelt bruker, og tar inntektene for plassleie.

DNT Horten kan sette opp informasjonstavle på avtalt sted for informasjon om DNT Horten for markedsføring og informasjon om aktiviteter.

Avtalen er gjeldende fra 1. januar 2018

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 3 mnd skriftlig varsel før oppstartsdato (1. januar). Dersom oppsigelse ikke foreligger innen frist, prolongeres avtalen automatisk med 1 år.

Sa