Innmelding

Har du lyst til å bli medlem .kan du registrere på forbundet kysten sine nettsider.
Er det noe du lurer på før du melder deg inn ta gjerne kontakt med oss

Innmelding i Hortenstangen kystlag gjør du på nettsiden til Forbundet Kysten:

https://kysten.no/bli-medlem

Som medlem vil du få abonnement på Kystens medlemsblad Kysten, et omfattende magasin med stoff om kystkultur og tradisjonsbåter.

Du blir automatisk medlem av Kysten når du melder deg inn i et kystlag.

Du får anledning til å delta i være ulike aktiviteter i trivelig miljø ,samt reduserte priser ved leie av lokaler og båter.

Velkommen til Hortenstangen Kystlag.