PLANER FOR UTBYGGING

UTBYGGINGSPLANER FOR INDRE HAVN

 

Lokalpressen har omtalt planene for utbygging av Indre Havn i Horten. Dette vil berøre Kystlaget. Formann Terje Tømmerstigen og Geir Gartmann fra styret deltok på møtet i august der framdrift for utbyggingen ble diskutert.

Det blir dannet et felles infrastrukturselskap for alle eierne i området som skal koordinere utbyggingen. Geir Gartmann sitter som vår representant i stiftelsesmøtet. Den overordnede planen skal behandles i kommunestyret i oktober, deretter kommer høringsrunde og etter det detaljplanlegging.

Signalene fra kommunen er at de ønsker at Hortenstangen Kystlag fortsatt skal ha en sentral rolle på det området vi disponerer. Det er ønskelig at vi rydder på tomta og blir noe mer utadrettet. Styret i laget vil finne en løsning på dette.

Nedenfor vises to av planutkastene for området

 

 

 

KARTSKISSEB