Endringer ved Kystlaget

STORE ENDRINGER PÅ KYSTLAGET

Siden forrige oppdatering av nettsidene, har det skjedd en hel del på Kystlaget. Østre svalgang er bygget inne, med støpt og isolert golv, vegger og tak. Tykkelseshøvel er anbragt her, i det som skal bli vår «Maskinhall» i tilknytning til Båthallen. 

IMG 6778

IMG 6726

IMG 6786

IMG 6818

I tillegg er taket i Båthallen nå ferdig isolert og kledd, og vegg mellom Båthall og Maskinhall fjernet. I Båthallen står fortsatt snekka som det har vært arbeidet med over flere år. Denne er nå «strippet ned» og klargjort for isetting av bunnbord, motor og annet utstyr. Snekka skal også lakkeres før den til våren settes på vannet igjen etter 10 – 15 års landligge.