Dugnad

Idyll på slippen……                                                                            (Foto: ibenhard)                   

VELOMMEN TIL SOSIALT FELLESSKAP PÅ TRIVELIGE DUGNADSSAMLINGER

Hver mandag og torsdag i sommerhalvåret fra ca 15. mai til ca 15. oktober mellom kl. 17.00 til kl.20.00 møtes medlemmer til dugnad ved Kystlaget. På noen få år har vi bygget opp klubblokale, verksted og naust, og oppgradert Kystlagsbrygga (tidl. Svendsenbrygga). Vi trenger personer med allsidig, praktisk erfaring som er interessert i å gjøre en innsats for bevaring av kystkultur til glede for byen vår. Samlingene er en sosial møteplass der vi utveksler erfaringer– og gode historier over en kopp kaffi eller tre…!