Kategori Prosjekt

Oppgradering av Kystlagsbrygga

KYSTLAGSBRYGGA Den tidligere Svendsenbrygga er blitt kystlagets hjemmekai. Mye arbeid er nedlagt i fundamentering, utfylling og utskifting av råtne dragere og skjørt. Laget har også etablert en slipp der småbåter kan sjøsettes fra tilhenger, noe byens innbyggere vet å nytte…

Kystlagsbrygga

svendsenbrygga-tegning-av-a

Slik så tegner Anders Kaardahl for seg at området ved Kystlagsbrygga ville se ut ferdig utbygget.