Kategori Medlemsinformasjon

STYREMØTE 7.januar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE Hortenstangen kystlag www.hortenstangen.no co Terje Tømmerstigen tlf: 95 15 26 09       Referat fra styremøte tirsdag 07.01.2013   Til stede: Geir Gartmann, Harald Olsen, Ole Håkon Røsland, Ove Sunde, Terje Tømmerstigen, Jan Brønnich. Forfall: Ingolf…

HØRINGSUTTALELSE INDRE HAVN

BREV TIL HORTEN KOMMUNE Hortenstangen kystlag www.hortenstangen.no tommerstigen@yahoo.no Lokallag av forbundet KYSTEN   Horten kommune. Rådhuset     Uttalelse til områderegulering Indre havneby. (reguleringsplan på høring)   Hortenstangen kystlag er en del av Forbundet Kysten, en landsomfattende organisasjon for bruk…