BLOMSTER MÅ TIL

VÅROPPRYDDING PÅ TOMTA

Området som Kystlaget disponerer, har i lengre tid båret preg av å være lagerplass for ulike remedier vi mente vi kunne få bruk for i vårt arbeid til bevaring av kystkulturen. Ettersom utbyggingsplanene for Indre Havneby nå begynner å ta form, har vi innsett at mye av det vi har fått og samlet på, ikke vil komme til nytte i «overskuelig framtid». Rydding av området er derfor allerede godt i gang, under Haralds stødige ledelse.

 Hva har vi nå her da?                                                                                                              Foto: ibenhard

 

 

Som et ledd i denne prosessen er det også bestemt at vi skal gjøre det litt mer innbydende rundt oss. Et første steg i så måte, var å pynte opp rundt den fine flaggstanga vår, noe vår nettredaktør påtok seg med glede!

 

Så fint det ble med litt stemoderlig behandling!                                                                                Foto: Viggo